banner quang cao web dulichnuocuc
Yêu cầu định cư mới với visa 491 tại bang NSW
Trang chủ » Định cư Úc  »  Yêu cầu định cư mới với visa 491 tại bang NSW
Yêu cầu định cư mới với visa 491 tại bang NSW

NSW vừa mới cập nhật những requirements cho dòng visa 491 ngày hôm nay (10/11/2023). Mình tóm tắt vài ý chính như sau:

????????Về việc Đề cử NSW

Đề cử NSW cho loại visa này cho phép người nhập cư có kỹ năng sống, làm việc và học tập tại các khu vực định sẵn ở vùng regional của New South Wales (NSW) trong một khoảng thời gian là 5 năm.

????????Có hai Pathways để đề cử NSW cho visa này:

Pathway 1 - Nộp đơn trực tiếp cho Investment NSW nếu bạn có lịch sử làm việc với một nhà tuyển dụng có trụ sở tại regional NSW.

Pathway 2 - Được mời nộp đơn bởi Investment NSW.

Đề cử NSW cho visa này theo 'Pathway 2' cạnh tranh rất mạnh mẽ. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét tất cả các con đường định cư khác trên trang web Home Affairs và không nên chờ đợi được mời nộp đơn đề cử NSW.

????????Yêu cầu cơ bản

Để được xem xét đề cử NSW, ít nhất, bạn phải đáp ứng các tiêu chí cơ bản sau:

1. Đủ điều kiện về visa: Bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về visa do Home Affairs đề ra cho visa này.

2. Thẩm định nghề (Skill Assessment): Bạn phải có SA hợp lệ trong một ngành nghề thuộc danh sách ngành nghề thuộc eligible skilled occupation list cho visa này.

3. Thường trú: Bạn phải hiện đang cư trú:

- Tại NSW và đã cư trú liên tục tại NSW ít nhất ba tháng; hoặc

- Offshore và đã cư trú liên tục offshore ít nhất ba tháng.

????????Các tiêu chí bổ sung của Pathway 1

Để nộp đơn trực tiếp theo 'Pathway 1', bạn phải hiện đang sống và làm việc tại một khu vực regional ở NSW và đã làm như vậy liên tục trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn.

Công việc chuyên môn đủ điều kiện của bạn trong mười hai tháng ngay trước khi nộp đơn phải:

- Làm việc với một nhà tuyển dụng có trụ sở tại vùng quê NSW duy nhất; và

- Trong ngành nghề mà bạn đã được đề cử (hoặc liên quan chặt chẽ); và

- Được NSW công nhận là có kỹ năng; và

- Nhận mức lương tối thiểu là mức lương TSMIT là 70.000 đô la (tính theo tỷ lệ nếu làm dưới 38 giờ mỗi tuần) từ nhà tuyển dụng đủ điều kiện trong ngành nghề bạn đã đề cử (hoặc liên quan chặt chẽ).

➡️ Như vậy có thể thấy visa 491 năm nay ở NSW rất cạnh tranh. NSW đã không còn mở RDA để nộp như năm ngoái.

Offshore không có cơ hội nộp Pathway 1 ở NSW, và nếu nộp ở Pathway 2 thì cũng cạnh tranh rất dữ dội.

5/5 - (8 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *